Saturday, November 27, 2010

Maligayang Bati sa Mapanuring Pinoy

Huwag Magpahuli. Maging Mapanuri.


Maligayang Bati!  Tuloy ka rito sa Mapanuring Pinoy.


Ang Mapanuring Pinoy ay isang blog na aking nilikha kung saan maihahayag ko ang aking mga opinyon at kuro-kuro tungkol sa iba't ibang isyu na nagaganap sa ating bansa. Bagama't ito ay isang personal na blog, ito ay bukas sa lahat, lalo na para sa mga opinyon ng kapwa kong  mapanuring Pilipino. Dito ay tatalakayin natin ang iba't ibang mga pangyayari sa bansa natin ngayon.


Bukod sa mga opinyon at kuro-kuro, maglalaman din ito ng iba't ibang kaalaman na maaring makatulong sa ating pang-araw araw na buhay.


Sama-sama nating gisingin ang kamalayang Pilipino. Huwag tayo magpahuli. Laging maging mapanuri

No comments:

Post a Comment