Saturday, December 11, 2010

Poll Results: Welga ng mga Mag-aaral at Pagbabawal sa Kuliglig

Tapos na ang botohan para sa dalawa nating survey.

Tungkol sa pagbabawal sa mga kuliglig, lumabalabas na hati ang opinyon sa pagbabawal sa mga kuliglig. 5 ang sang-ayon na dapat itong ipagbawal habang 6 naman ang sang-ayon na dapat itong ipagbawal.

Tungkol naman sa welga ng mga estudyante laban sa budget cut, higit na nakararami ang naniniwala sa  makatwiran ang ginawang demonstrasyong noong ika-25 at ika-26 ng Nobyembre.  16 ang nagsabing makatwiran ito habang 7 naman ang nagsabing hindi ito makatwiran.

Maraming salamat sa pagsali sa ating survey. Nawa'y dumami pa ang mapanuring pinoy. Bilang pasasalamat sa mga nakisali sa survey, panoorin ninyo na muna ang video na ito. Maagang pamasko ito para sa inyo.

http://www.youtube.com/watch?v=D4kXm2wpxy4

No comments:

Post a Comment